dla komentujących

Publikujemy komentarze, które są zgodne z poniższym kodeksem:

- życzliwe

- merytoryczne

- bez mnóstwa błędów ort.

- pisane normalną czcionką i normalnym językiem

- krytyka ma się odnosić do tematu a nie piszącego

- wszelkie prowokacje nie są mile widziane

- szanujemy krytyczne komentarze pod warunkiem, że piszący szanuje nas


Każdy ma prawo do:
 1. myślenia czasami wyłącznie o sobie,
 2. proszenia o wsparcie psychiczne gdy tego potrzebuję,
 3. krytycyzmu i wyrażania swojego protestu,
 4. własnych opinii i przekonań,
 5. błędów w dochodzeniu do prawdy,
 6. zwrócenia się do kogoś o pomoc w rozwiązaniu własnych problemów,mówienia: „nie dziękuję”, „proszę mi wybaczyć, ale nie..”,
 7. nie słuchania rad innych i pójścia swoją drogą,
 8. samotności, nawet gdy inni potrzebują jego towarzystwa,
 9. własnych odczuć, nawet gdy dla innych są bezsensowne,
 10. zmiany swojego zdania i postępowania,
 11. negocjowania zmian, gdy nie odpowiadają mu realia.

Nigdy nie musisz:

 1. być w 100% doskonały
 2. iść za tłumem,
 3. cenić destrukcyjne osoby,
 4. prosić o coś ludzi nieżyczliwych,
 5. przepraszać za bycie sobą,
 6. pokazywać wszystkich swoich możliwości,
 7. czuć się winnym za swoje pragnienia,
 8. uczestniczyć w niemiłych sytuacjach,
 9. rezygnować dla innych ze swojej tożsamości,
 10. podtrzymywać niekorzystne związki,
 11. robić więcej niż pozwalają Ci na to możliwości,
 12. robić coś na co naprawdę nie masz ochoty,
 13. przystosować się do niezrozumiałych wymogów,
 14. dawać coś, czego nie chcesz dać,
 15. obciążać siebie za złe zachowanie innych,
 16. zapominać o sobie bo inni tak chcą.

1 komentarz: